aube.cz
 
Povolení k zaměstnání cizím státním příslušníkům
udělení, prodloužení, změna 2 500 - 6 500.-
Obsahuje následující úkony: poskytnutí informací klientovi o potřebných dokumentech a předání formulářů k vyplnění, příprava žádosti na základě obdržených údajů, příprava vysílacích dopisů, příprava plných mocí, aktualizace výpisu z obchodního rejstříku, hlášení volných míst, příprava evidenčních listů organizace, zajištění soudních překladů a ověření dokumentů, kompletace, předání žádosti a vyzvednutí rozhodnutí na pobočkách ÚP a na Úřadu práce hl.m.Prahy.
Dlouhodobé vízum nad 90 dnů a povolení k pobytu cizím státním příslušníkům
udělení a prodloužení (cizincům nad 15 let) 3 500 - 7 500.-
udělení a prodloužení (do 15 let) 1 800 - 5 000.-
změny ( např.pasu, bydliště v ČR, zaměstnání, stavu apod.) 1 500 - 3 000.-
obsahuje následující úkony: poskytnutí informací klientovi o potřebných dokumentech a předání formulářů k vyplnění, příprava žádosti na základě obdržených údajů, zajištění výpisu z rejstříku trestů ČR, zajištění soudních překladů a ověření dokumentů, aktualizace výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku podnikatelů, zajištění potvrzení o bezdlužnosti z FÚ a SSZ, na základě poskytnutých údajů kontakt s ubytovatelem a příprava čestného prohlášení ubytovatele, popř. zajištění aktuálního výpisu z katastru nemovitostí a.výpisu z obchodního rejstříku, vyřízení prodloužení víza na cizinecké policii Praha, v případě 1. žádosti - kompletace dokumentů k předání žádosti na čs.ambasádě a přihlášení cizince na cizinecké policii po obdržení dlouhodobého víza.
Legalizace pobytu občanů SR
registrace občanů SR na úřadech práce 1 000.-
udělení a prodloužení pobytu občanů SR (vydání potvrzení o přechodném pobytu) 1 000 - 2 000.-
obsahuje následující úkony: poskytnutí informací klientovi o potřebných dokumentech a předání formulářů k vyplnění, příprava evidenčního listu zaměstnavatele, aktualizace výpisu z obchodního rejstříku, příprava registrační karty, vyřízení na příslušném úřadu práce, příprava žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu, podání na cizinecké policii a vyzvednutí rozhodnutí.
Další poskytované služby
potvrzení z cizinecké policie o pobytu v ČR 1 000.-
ověření pozvání k návštěvě 1 000.-
přidělení rodného čísla a jeho zapsání do průkazu o povolení k pobytu 1 500.-
konzultace, poradenství a příprava korespondence s úřady státní správy 500.- / hodina
potvrzení o bezdlužnosti pro podnikatele z FÚ nebo SSZ 1 000.-
výpis z rejstříku trestů ČR - samostatně 750.-
překlady - samostatně + 10% ze skutečné ceny překladů
výpis z obchodního rejstříku nebo katastru nemovitostí - samostatně 200.-
ověření dokumentů - samostatně 200.-


*Možnost množstevních slev pro firmy s větším počtem cizinců.

Termíny
Pracovní povolení od 2 do 8 týdnů po obdržení posledního potřebného dokumentu - lhůta je závislá na termínech jednotlivých poboček úřadů práce.

Příprava žádosti o vízum do 1 - 2 týdnů po obdržení posledního dokumentu, za předpokladu, že pracovní povolení je již hotové.

*Uvedené ceny jsou bez DPH 22% a neobsahují správní poplatky a ceny za překlady a ověřování dle skutečně naběhlých nákladů.
  Služby
  Ceník  
 

Kontakt